HOYA MiyoSmart 兒童近視控制鏡片- cherry215

我為小朋友選擇HOYA MiyoSmart 是因為MiyoSmart 是由HOYA與香港理工大學聯手合作研發而成,透過為期三年嘅臨床實驗測試,證實佩戴MiyoSmart能夠有效地減慢近視加深速度平均達60%,當中有21.5%的小朋友近視完全沒有加深。 我覺得HOYA MiyoSmart的驗配流程十分簡單方便,只是平時佩戴普通眼鏡一樣。佩戴10日之後會到眼鏡舖作簡單覆檢,之後就3個月、9個月、12至15個月回眼鏡店覆檢度數。我的小朋友已經佩戴MiyoSmart兩年,這一年裏面在家網課,每日長時間對住電腦度數竟然沒有增加,所以我覺得成效很好,而且佩戴方便,非入侵性安全可靠,不用擔心不習慣和副作用的問題。現在已經有很多眼鏡店有MiyoSmart ,選購很方便。

年齡:12歲

佩戴年資:2-3年

佩戴前
右眼:-2.25 左眼:-3.25
佩戴後
右眼:-2.50 左眼:-3.50

惠顧眼鏡店:眼鏡88

我為小朋友選擇HOYA MiyoSmart 是因為MiyoSmart 是由HOYA與香港理工大學聯手合作研發而成,透過為期三年嘅臨床實驗測試,證實佩戴MiyoSmart能夠有效地減慢近視加深速度平均達60%,當中有21.5%的小朋友近視完全沒有加深。 我覺得HOYA MiyoSmart的驗配流程十分簡單方便,只是平時佩戴普通眼鏡一樣。佩戴10日之後會到眼鏡舖作簡單覆檢,之後就3個月、9個月、12至15個月回眼鏡店覆檢度數。我的小朋友已經佩戴MiyoSmart兩年,這一年裏面在家網課,每日長時間對住電腦度數竟然沒有增加,所以我覺得成效很好,而且佩戴方便,非入侵性安全可靠,不用擔心不習慣和副作用的問題。現在已經有很多眼鏡店有MiyoSmart ,選購很方便。