HOYA MiyoSmart 兒童近視控制鏡片-tammy913

因為小朋友之前近視加深得太快,但我又唔太想試入侵性眼球既隱形眼鏡,得知MiyoSmart鏡片可以有效地控制眼球生長,減慢近視加深速度,就即管一試。我覺得驗配流程非常方便,係等侯廠配置鏡框同鏡片需時。其他售後跟進,覆驗近視度數都非常滿意。近年接觸電子產品多了,我都擔心近視度數會不斷增加,但佩戴MiyoSmart鏡片後,大約2至3年,都只係增加了50度左右。因為之前佩戴普通鏡片,半年已加深100度,我認為小朋友佩戴MiyoSmart非常有成效。我的小朋友已經配了第二副MiyoSmart鏡片,再配不是因為度數加深要重配,而是鏡框爛了,所以要再選配,我和小朋友都一致覺得這鏡片非常有效用,會繼續使用。

年齡:11歲

佩戴年資:2-3年

佩戴前
右眼:-2.25 左眼:-2.50
佩戴後
右眼:-2.50 左眼:-2.75

惠顧眼鏡店:眼鏡88

因為小朋友之前近視加深得太快,但我又唔太想試入侵性眼球既隱形眼鏡,得知MiyoSmart鏡片可以有效地控制眼球生長,減慢近視加深速度,就即管一試。我覺得驗配流程非常方便,係等侯廠配置鏡框同鏡片需時。其他售後跟進,覆驗近視度數都非常滿意。近年接觸電子產品多了,我都擔心近視度數會不斷增加,但佩戴MiyoSmart鏡片後,大約2至3年,都只係增加了50度左右。因為之前佩戴普通鏡片,半年已加深100度,我認為小朋友佩戴MiyoSmart非常有成效。我的小朋友已經配了第二副MiyoSmart鏡片,再配不是因為度數加深要重配,而是鏡框爛了,所以要再選配,我和小朋友都一致覺得這鏡片非常有效用,會繼續使用。