HOYA MiyoSmart 兒童近視控制鏡片- kitman68

我選擇HOYA MiyoSmart係因為可以有效咁改善近視加深既情況。再者,我覺得HOYA MiyoSmart的驗配流程仔細,首先會用傳統機器驗近視,再使用眼藥水滴眼放曈孔,等半個鐘之後,就可以準確知道眼睛既健康程度。雖然只不過係125度很淺的近視,但亦決定選擇HOYA MiyoSmart來控制。不過視光師也提醒我們要遵守3個20,即是每望電子屏幕20分鐘,將視線移向20呎外的景物20秒,讓雙眼有足夠的休息。這樣配合埋MiyoSmart,就可以有效控制近視!使用程度方便,又安全,很適合小朋友使用!

年齡:8歲

佩戴年資:少於1年年

佩戴前
右眼:-1.25 左眼:-1.25
佩戴後
右眼:-1.25 左眼:-1.25

惠顧眼鏡店:眼鏡88

我選擇HOYA MiyoSmart係因為可以有效咁改善近視加深既情況。再者,我覺得HOYA MiyoSmart的驗配流程仔細,首先會用傳統機器驗近視,再使用眼藥水滴眼放曈孔,等半個鐘之後,就可以準確知道眼睛既健康程度。雖然只不過係125度很淺的近視,但亦決定選擇HOYA MiyoSmart來控制。不過視光師也提醒我們要遵守3個20,即是每望電子屏幕20分鐘,將視線移向20呎外的景物20秒,讓雙眼有足夠的休息。這樣配合埋MiyoSmart,就可以有效控制近視!使用程度方便,又安全,很適合小朋友使用!